Tabulky

Tabulky bývaly ve světě webdesignu mocným hráčem. V dobách, kdy podpora CSS v prohlížečích byla mrzká, se pomocí tabulek řešilo rozmístěná jednotlivých prvků na stránce – tzv. tabulkový layout, který však měl své nevýhody (například delší načítání takto utvořené stránky).

I když se dnes se stránkami tvořenými pomocí tabulek můžeme setkat, k rozvržení prvků na stránkách bychom měli využívat CSS. Avšak i dnes mají tabulky své nezastupitelné místo. Využíváme je pro tabulková data; prostě pro obsah, který chceme mít v tabulce (a který se samozřejmě do tabulky hodí).

Pro tvorbu tabulek využíváme následujících tagů.

TagVýznam tagu
tableOhraničuje tabulku; je párový.
trŘádek tabulky (z anglického table row); i když v některých verzích HTML tento tag nemusí být párový, doporučuji ho jako párový psát.
tdBuňka tabulky; tento tag doporučuju psát opět jako párový.

Nyní již máme dostatek informací k tomu, abychom dokázali sestrojit jednoduchou tabulku.
Vytvoříme si tabulku 3 × 2 (3 řádky, 2 sloupce).

<table>
  <tr><td>Horní levá buňka</td><td>Horní pravá buňka</td></tr>
  <tr><td>Prostřední levá buňka</td><td>Prostřední pravá buňka</td></tr>
  <tr><td>Dolní levá buňka</td><td>Dolní pravá buňka</td></tr>
</table>

Výsledek, tak, jak se nám zobrazí v prohlížeči vypadá pak takto:

Horní levá buňkaHorní pravá buňka
Prostřední levá buňkaProstřední pravá buňka
Dolní levá buňkaDolní levá buňka

Zatím nic moc, že? Proto si prozradíme několik atributů.

Atributy pro tableVýznam atributu
cellspacingVnější okraj buněk; hodnotu zadáváme jako číslo bez jednotky, prohlížeč si domyslí pixely.
cellpaddingVnitřní okraj buněk
borderRámeček, ve všech prohlížečích se však nevykreslí stejně; hodnota je číslo, prohlížeč si opět domyslí pixely.
widthŠířka tabulky; pozor, jedná se však o minimální šířku. Pokud zadáme šířku v procentech, bere se šířka z nadřazeného prvku (třeba okna prohlížeče). Zadáváme-li pixely, zase nemusíme psát jednotky. Je-li však obsah delší, než námi nastavená minimální šířka, je její rozměr ignorován.
heightVýška tabulky, platí stejná pravidla jako pro šířku. Pokud však je nadřazený prvek tabulky okno prohlížeče, tabulka na výšku zadanou v procentech nereaguje (teda aspoň mně). Navíc verzi HTML, kterou používáme k výkladu se tento atribut dvakrát nezamlouvá.

Všechny tyto atributy lze nastavit i pomocí CSS, a měli bychom to tak dělat. Ale pokud se například na stránku díváme s vypnutými styly, cellspacing a cellpadding se může hodit.

Atributy pro tdVýznam atributu
rowspanSloučení buněk v rámci řádku; jako hodnotu zadáváme takové číslo, kolik buněk chceme spojit.
colspanSloučení buněk v rámci sloupce

Tabulky 2. část, aneb další info

TagVýznam tagu
thBuňka v hlavičce tabulky. Tento tag je příbuzný tagu td, akorát text vložený do th je zarovnán na střed a vykresluje se tučným písmem (viz například tuto tabulku).
captionNadpis tabulky; píše se za tag table. Je to párový tag.
colNastavuje vlastnost jednomu sloupci tabulky. Nepárový tag.

Opět bude nejlepší si vše ukázat na příkladu:

<table border=“1″ cellpadding=“10″>
<caption>Moje tabulka</caption>
  <col style=“background-color: #FFDDCC“>
  <tr><th>Něco</th> <th>Popis něčeho</th></tr>
  <tr><td>houba mycí</td> <td>vodní živočich</td></tr>
  <tr><td>rýhonosec pcháčový</td> <td>brouk</td></tr>
  <tr><td>sametka podzimní</td> <td>roztoč</td></tr>
</table>

Pokud nevíte, co zápis style=“background-color: #FFDDCC“ znamená, můžete se podívat do sekce CSS.

Pro tag col si uvedeme jeden atribut.

Atribut pro colVýznam atributu
spanUdává, na kolik sloupců se má daná vlastnost aplikovat.

Následující dva zápisy tabulky by pak měly znamenat to samé…

<table border=“1″ cellpadding=“10″>
  <col style=“background-color: #FFDDCC“>
  <col style=“background-color: #FFDDCC“>
  <tr><td>rýhonosec pcháčový</td> <td>brouk</td></tr>
  <tr><td>sametka podzimní</td> <td>roztoč</td></tr>
</table>

<table border=“1″ cellpadding=“10″>
  <col span=“2″ style=“background-color: #FFDDCC“>
  <tr><td>rýhonosec pcháčový</td> <td>brouk</td></tr>
  <tr><td>sametka podzimní</td> <td>roztoč</td></tr>
</table>

Jiří Šarišský