Jak to vlastně funguje

Zde se nachází stručný úvod do problematiky tvorby www stránek, aby si čtenář/ka udělal/a základní představu o tom, jak „to“ celé funguje. Další věci jsou pak podrobněji probrány v následujících kapitolách…

Internetová stránka je HTML soubor (soubor s příponou html; někdy mívá i příponu htm *).

Jedná se v podstatě o textový soubor, který obsahuje text + tagy (speciální značky). Tomuto obsahu se říká zdrojový kód.
Takový soubor (vy)tvoříme v nějakém HTML editoru (programu pro tvorbu HTML souborů). Pokud ho otevřeme ve webovém prohlížeči Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari, …), ukáže se nám výsledná podoba stránky
 tak, jak ji uvidí uživatelé Internetu, pokud svůj výtvor nahrajeme na server.

Soubor, u kterého chceme, aby se na serveru zobrazoval jako úvodní stránka našeho webu, pojmenujeme index.html. Obsah webu je pak tvořen jedním či více html soubory, které jsou navzájem propojeny, pomocí „klikacích“ odkazů.

My prohlížeči nabídneme HTML soubor, on si ho přechroustá a vykreslí. V editoru tedy vytváříme HTML soubor (stránku) – píšeme zdrojový kód, a v prohlížeči jej pak zobrazujeme.

Pokud pak provedeme nějakou změnu v HTML souboru a chceme ji zkontrolovat v prohlížeči, je nutno danou stránku v prohlížeči aktualizovat (refreshovat).

Prohlížíme-li si nějaký web, můžeme se mrknout, co autor webu prohlížeči nabízí. Stačí si nechat zobrazit zdrojový kód. Například ve Firefoxu stiskneme nahoře záložku Zobrazit a dáme Zdrojový kód stránky. Případně použijeme klávesovou zkratku Ctrl + U. U ostatních prohlížečů je postup obdobný. Většinou jsou však prohlížeči nabízeny i jiné soubory (CSS – viz dále, obrázky, …), aby daný web vypadal přesně tak, jak vypadá.

Dnešním trendem tvorby webů je striktní oddělení formy od obsahu. Co je však forma a co obsah?

Pokud jako příklad uvedeme sebe, tak forma je, jak vypadáme a obsah, jací jsme (chování, co máme „v hlavě“). Na rozdíl od lidí, kde někdy skutečně může být důležitější forma, u www stránek je vždy důležitější obsah. Avšak na příjemně vypadajících stránkách čerpáme informace určitě mnohem raději, než na stránkách nehezkých. O obsah se stará právě HTML a o vzhled (formu) CSS soubor.

Soubor s příponou css tedy zajišťuje vzhled. Je s HTML souborem/soubory propojen (někdy je CSS psáno přímo do HTML souboru) a oba jsou pak nabídnuty prohlížeči, aby se s nimi nějak vyrovnal a vykreslil je. CSS soubor také vytváříme ve stejném editoru jako HTML soubor, avšak sám o sobě nemá význam, musí být spojen právě s ním. Aneb HTML soubor může sám o sobě existovat a být plně funkční, CSS soubor však ne.