CSS

Co je CSS

Obecně řečeno, CSS je nějaký zápis, který určuje vzhled (barvy, dekorační obrázky, rozmístění prvků) HTML dokumentu. CSS je zkratka slov Cascading Style Sheets. Do češtiny bychom to přeložili jako Tabulky kaskádových stylů. V praxi se pak častěji používají tyto názvy: Kaskádové styly, styly, CSS soubor(y). Soubor s kaskádovými styly má příponu css. Sám o sobě je k ničemu. Jeho funkčnost se projeví až po propojení s HTML souborem. A proč vlastně kaskádové? Protože při psaní CSS souboru se využívá tzv. kaskády. Co je tím myšleno si povíme dále. HTML dokumentu můžeme různými CSS soubory zajistit různé …

Připojení CSS k HTML

Způsoby připojení CSS k HTML 1. Přímé připojení stylu k prvku HTML Dělá se tak pomocí atributu style. Ukážeme si na příkladu:Nejprve zapíšeme zápis pro neostylovaný nadpis druhé úrovně. To je pro nás už hračka. <h2>Nadpis druhé úrovně</h2> Nyní si ho ostylujeme pomocí atributu style, určité vlastnosti a její hodnoty. <h2 style="color: green;">Nadpis druhé úrovně</h2> Pozn.: U noční verze webu má nadpis přidáno světlé pozadí, kvůli lepší čitelnosti. Na konci zápisu není nutné středník psát. Pokud ale chceme nějakou vlastnost přidat, středník je důležitý k jejímu oddělení. Je tedy lepší psát středník i …

Div a span

Div a span jsou neutrální tagy – nedávají obsahu v HTML dokumentu význam a sami o sobě nijak HTML dokument neformátují. Jedná se o párové tagy. Napíšeme-li do HTML dokumentu například <div>Div je neutrální tag.</div> a dokument poté zobrazíme v prohlížeči, uvidíme, že tag div se nijak zvlášť neprojevil. Obrovského využití však neutrální tagy naleznou ve spojení s CSS. Pomocí CSS vlastností se tyto tagy dají všemožně formátovat (můžeme jim přidělovat rozměry, umísťovat je na stránce, kam se nám zlíbí – pozicovat je, barvit je atd.). Především pomocí divů se pak tvoří layouty stránek …

Zápis CSS

Začneme hned příkladem. Chceme mít třeba odstavce modrou barvou s prostrkanými písmeny ve slovech (mezery určité velikosti mezi písmeny). p {  color: blue;  letter-spacing: 2px;  } Pozn.: U noční verze webu má odstavec přidáno světlé pozadí, kvůli lepší čitelnosti. Obecný zápis vypadá následovně: selektor {  css-vlastnost1: hodnota-css-vlastnosti1;  css-vlastnost2: hodnota-css-vlastnosti2;  } Vlastnosti mohou být zapsány v libovolné pořadí. Selektorem může být tag, třída, identifikátor nebo * (viz další kapitolu). Přehled CSS vlastností a jejich hodnot je v samostatné kapitole. Za hodnotou vlastnosti se pak píše středník sloužící k oddělění jednotlivých vlastností. Na konci tedy být nemusí, ale jak již jsem zmiňoval, …

Třídy a identifikátory

Třídy Mějme 3 odstavce z nichž jeden chceme mít červený: CSS .vyrazny {color: red;} Třída začíná tečkou a poté následuje název třídy (mezi tečkou a názvem není mezera!).Název píšeme bez diakritiky a mezer. Název může být libovolný, avšak neměl by obsahovat znaky jako otazník, vykřičník, … a neměl by začínat číslicí, nebo nám to nepojede. Možná teď někoho napadne, proč jsem zvolil slovo vyrazny a ne třeba cerveny. S barvami to je totiž trochu ošidnější. Co když se mi červený odstavec přestane líbit a předělám ho třeba na oranžový …