Doctype

Pokud chceme tvořit kvalitní HTML kód, a tím i kvalitní www stránky, neměli bychom na Doctype zapomínat. V předchozích kapitolách je v ukázkách kódu Doctype uváděn. Nyní si k němu řekneme trochu víc.

Značka !DOCTYPE určuje, jak má být (podle jaké definice) náš HTML dokument zpracováván.
Celý zápis si nyní rozebereme.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd“>!DOCTYPEPočáteční značka; určuje, podle které definice se má dokument zpracovávat.HTMLŘíká, že se jedná o HTML dokument.PUBLICDefinice dokumentu je veřejně dostupná.−Zda organizace (viz dále) má ISO; mínus znamená, že ne. (Tak nějak to je.)W3C (World Wide Web Consorcium)Organizace, která má danou definicí na svědomí.DTD HTML 4.01DTD (Document Type Definition); o jakou definici se vlastně jedná.ENJazyk definicehttp://www.w3.org/TR/html4/strict.dtdAdresa, kde danou definici můžeme najít. Můžete si počíst.

Deklarací je vícero a na použitém Doctype také závisí, v jakém režimu bude prohlížeč danou stránku vykreslovat [viz kapitolu Webové prohlížeče (a jejich chyby)]. Pro HTML dokument se často používají následující deklarace.

Přechodová

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd“>

Benevolentnější, dovoluje více tagů. Avšak s tímto Doctype ne všechny prohlížeče vykreslují stránku ve standardním řežimu.

Striktní

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd“>

UPDATE: Timy zareagoval na tuto stránku o Doctypu glosou. Je tedy na místě zdůraznit, že při různých Doctype přelouská prohlížeč HTML soubor stejně. Pokud se v našem dokumentu objeví tag, který není v námi určené definici, prohlížeč ho stejně zpracuje, nebude ho ignorovat. Možná Vás teď napadla otázka, proč se tedy nějakou definicí zabývat. Možná Vám na to odpoví informace v kapitole Validátor.

Jiří Šarišský