Názorně

Nyní si ukážeme postup vytvoření naší první www stránky. Netrapte se, pokud nebudete zápisu zatím rozumět. Vše je vysvětleno v následujících kapitolách.

1. Otevřeme si PSPad. Pokud ho ještě nemáte, můžete si ho stáhnout.
Vidíme, že prostředí PSPadu je poměrně přátelské a intuitivní.

2. V horní liště vybereme Soubor – Nový a ze seznamu vybereme HTML. Otevře se nám nový list a my vidíme toto:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“>
<html>
  <head>
  <meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html; charset=windows-1250″>
  <meta name=“generator“ content=“PSPad editor, www.pspad.com“>
  <title></title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>

Jedná se o kostru www stránky.

3. Na řádek mezi značky <body> a </body> napíšeme <p>Toto je moje www stránka.</p>. Dostaneme tedy následujícící:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“>
<html>
  <head>
  <meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html; charset=windows-1250″>
  <meta name=“generator“ content=“PSPad editor, www.pspad.com“>
  <title></title>
  </head>
  <body>
  <p>Toto je moje www stránka.</p>
  </body>
</html>

4. V PSPadu dáme Soubor – Uložit jako a soubor pojmenujeme například stranka.html. Příponu psát nemusíme, doplní se sama. Soubor poté uložíme.

Názvy stránek (HTML souborů) budeme psát bez diakritiky, bez mezer a malými písmeny. Pokud bude název stránky víceslovný, oddělíme slova pomlčkou, nikoli mezereou. Nepoužíváme ani podtržítko. I když to s diakritikou a mezerami většinou funguje, nemusí však vždy.

5. Uložený soubor si nyní otevřeme v prohlížeči (dvojklikem). To je krása, co?
Zároveň ho také otevřeme opět v PSPadu.

6. Nyní zkusíme místo v našem souboru v PSPadu místo textu Toto je moje www stránka napsat něco jiného. Dáme Soubor – Uložit (Ctrl + S).
Nyní mrkneme na prohlížeč a stránku aktualizujeme. Hop, to je panečku kouzlo.

7. Tak co, chápeme podstatu? Věřím, že ano. V HTML editoru prostě upravujeme zdrojový kód a v prohlížeči si poté zobrazujeme výslednou podobu.

Přestože už umíme www stránku vytvořit, sami jistě vidíte, že stránka zatím není nic moc. Abychom porozuměli všem těm značkám v našem HTML souboru a mohli tak tvořit propracovanější stránky, podíváme se na kapitolu