Přístupnost a použitelnost

Přístupný a použitelný web je ukázka práce dobrého webdesignera. Naopak nepřístupný a málo použitelný web je ukázkou práce špatné a odfláknuté.

Přístupnost a použitelnost spolu souvisejí a nejsou od sebe striktně odděleny.

POUŽITELNOST

Řekneme si několik vlastností použitelného webu:

 • Pokud na web přijdu, vím, kde jsem, vím, o čem web je.
 • Navigace na webu (menu) je zřetelná a je umístěna na lehce povšimnutelném místě. Rozhodně bych neměl na stránce rolovat, abych se k menu dostal (ani na menších monitorech).
 • Písmo je dostatečně velké (číst blechy opravdu není nikdo zvědavý) a zřetelné, řádkování (CSS vlastnost line-height) má dostatečnou hodnotu, aby se text dobře četl.
 • Řádky textu nejsou příliš dlouhé. Pokud je řádek příliš dlouhý, přechod na řádek následující je pak nepříjemný.
 • Obsah stránek je (pokud možno) strukturován pomocí nadpisů, text je strukturován do odstavců.
 • Podtrháváme pouze text, který je odkazem. Je prostě zvykem, že to, co je podtržené, je odkaz.

Naopak odkazy by měly být podtrženy vždy. Pokud tomu tak není, uživatel/ka je donucena přemýšlet, zda se o odkaz jedná, či nejedná a to ho/ji nebaví; proto raději odchází.

 • Grafická podoba webu působí příjemně.
 • Stránky jsou vystříhány nevhodných věcí.

PŘÍSTUPNOST

Přístupný web je takový, který uživatelům klade minimální překážky a pamatuje na hendikepované uživatele (zrakově, sluchově, pohybově, s poruchami soustředění). Při tvorbě webu bychom měli pamatovat i na uživatele/uživatelky s jiným softwarovým (webový prohlížeč) a hardwarovým (např. PDA) vybavením, než máme my.

К основным элементам доступности относятся следующие пункты:

 • Web je použitelný i bez obrázků

I s vypnutými obrázky není web ochuzen o žádnou informaci. Obrázky tedy mají textovou náhradu (například pomocí atributu alt, případně pod obrázky vloženými pomocí CSS je zástupný text – viz příklad Text překrytý obrázkem a Text jako odkaz překrytý obrázkem). Je třeba si totiž uvědomit, že někteří uživatelé mají obrázky vypnuty (například rychlejší načítání stránek v mobilním telefonu) a hendikepovaným uživatelům/uživatelkám předčítá obsah stránek hlasová čtečka. Bez alternativního textu by se tedy vůbec nedozvěděli/y, co na obrázku je.

Текст-заполнитель не требуется для изображений, которые служат украшением и не несут никакой информационной ценности (например, фон страницы).

 • Web je použitelný i bez stylů

Pokud si uživatel/ka vypne styly, neměl/a by být ochuzen/a o žádnou informaci a obsah by měl mít logickou strukturu. Důvodů pro vypnutí stylů je také několik, třeba jsme zrovna u zastaralého prohlížeče, který stránku se zapnutými styly rozhodí. Logická struktura obsahu (kódu) je pak opět velmi důležitá pro zrakově postižené, kterým obsah stránek předčítá hlasová čtečka.

 • Písmo se dá zvětšovat i v Internet Exploreru

Písmo je tedy definované pomocí relativních jednotek. I při nastavení maximální velikosti písma v IE se vzhled webu příliš nerozhodí.

 • Web je funkční i s vypnutým JavaScriptem a Flashem

Pokud je Váš web tvořen pomocí i za pomoci těchto technologií, měl by být použitelný i v případě, pokud si podporu JavaScriptu a Flashe uživatel/ka v prohlížeči vypne. Například by nemělo zmizet menu. Flashová stránka má i svoji HTML alternativu.

Jiří Šarišský