Pět věcí, které musíme zvážit před nákupem dluhopisu

Plánujeme nákup dluhopisu, ale ještě v tom nejsme tak úplně zběhlí. V případě, že s investováním začínáme, je potřeba odpovědět si na pár otázek a udělat si jasno, co od investice očekáváme.

Kolik nám má investice do nákupu dluhopisu vydělat

Úplně na začátku si musíme stanovit, čeho chceme investováním docílit. Jestli v první řadě usilujete o to, jak zhodnotit peníze a ochránit je před inflací. Nebo si přejete vydělat co možná největší množství peněz. Proto bychom si měli hned na začátku udělat průzkum trhu a zjistit možnosti a rizika.

Pokud chceme vyšší výnosnost, než jakou nabízejí termínované vklady, pak dluhopisy představují skvělý nástroj investování. Jsou jednoduché a relativně bezpečné. Výborně se hodí pro konzervativní nebo začínající investory.

Na druhou stranu nejsou výnosy z dluhopisů stále příliš velké. Pokud toužíme po skutečně velkém výdělku, zdají se  jako lepší především akcie. U nich je nicméně třeba počítat s tím, že jde o dlouhodobou a rizikovější investici.

Kdy chceme mít peníze k dispozici

Na jak dlouho chceme své finance investovat a kdy je potřebujeme mít zpět? To jsou další otázky, které si před nákupem dluhopisů musíme položit.

Dluhopisy mohou být jak krátkodobé, tak střednědobé i dlouhodobé. Krátkodobé dluhopisy jsou například státní a mají splatnost do jednoho roku. Střednědobé se pohybují kolem pěti let. Dlouhodobé pak mají platnost deset a víc let.

Jelikož krátkodobé dluhopisy jsou logicky nejbezpečnější, jejich úročení nemusí být příliš výhodné. Nejvýnosnější proto bývají dlouhodobé dluhopisy, kde míra rizika ovšem narůstá. Za dvacet let totiž může být kupní síla peněz úplně jinde a to, co se zdálo na začátku jako výnosné, může být na konci ztrátové.

Důvěřuj, ale prověřuj

Když si jdeme do banky půjčit peníze, důkladně si nás prověří. Zjistí si naše příjmy, zajištění a minulost. Stejně bychom měli přistupovat my k firmě, od které plánujeme koupit bondy. Musíme si udělat představu, co by mohlo firmě způsobit neschopnost dostát svým závazkům. Zajímá nás zázemí firmy, její majetek a minulé výsledky.

To vše najdeme ve výročních zprávách a obchodním rejstříku. Mnoho nám také napoví celková prosperita odvětví, ve kterém firma působí, a projekt, do kterého chce podnik naše peníze investovat.

Jaká je naše ochota riskovat

Samozřejmě že nikdo nechce přijít o své peníze. Žádná investice ovšem není úplně bez rizika, a pokud nám někdo bude nabízet zcela bezpečný dluhopis, měli bychom zůstat obezřetní. Na druhou stranu, rizika můžeme minimalizovat, pokud si vybereme zajištěné dluhopisy.

Silný a stabilní podnik bude mít své závazky jištěné majetkem. Ten se v případě nutnosti přerozdělí mezi věřitele a uspokojí jejich pohledávky. To je velká výhoda. V případě krachu firmy akcionář nedostane nic, kdežto věřitel má velkou šanci na to, aby se mu jeho peníze vrátily zpět.

Pakliže si přejeme na dluhopisech opravdu vydělat, musíme se pustit do rizikovějších vod. V nich se dají “ulovit” vysoce úročené obligace. Nicméně je často emitují neprověřené a netransparentní firmy. Poznáme je podle toho, že nabízejí úžasně výhodné úroky, o mnoho vyšší než je průměr. Nejdou o nich dohledat žádné informace, nebo se v minulosti už potýkaly s finančními problémy.

Když něčemu nerozumíme, nechme si poradit

Ačkoliv je nákup dluhopisů jednoduchý, můžeme tratit. Už proto, že je jich na trhu velké množství a kdo se ve finančním světě neorientuje, může vybrat nevýhodný nebo rizikový dluhopis. Proto není hřích si nechat poradit od finančního poradce. 

Začínáte s investováním? Co je vaším důvodem, proč chcete investovat peníze?

Jiří Šarišský