Jak využít hry na teambuilding pro zlepšení komunikace ve vašem týmu

Nedílnou součástí mnoha firem působících v Česku se staly hry na teambuilding. Proč je to dobře? Každý, kdo má ve svém okolí menší děti, ví, jak je pro ně prospěšné, když se zabaví nějakou hrou: 

  • hrou tráví svůj čas smysluplně místo bezcílného bloumání sem a tam
  • prostřednictvím hry se mohou něco nového naučit záživnou formou
  • při hře se snadněji seznámí s vrstevníky, socializuje se  a spolu s ostatními vytvoří partu

Nejde o výkon

Jako hry na teambuilding lze využít v podstatě všechny soutěžní aktivity, které jsou kolektivní, tzn. že v nich nikdo nehraje sám za sebe. Na rozdíl od profesionálních sportovců, kteří musí stejně spravedlivě pracovat jak na své fyzické zdatnosti a technické zručnosti, tak na souhře všech členů družstva, v případě budování kvalitního pracovního týmu je zásadní pouze druhá část – propojit všechny účastníky v dokonale fungující organismus. 

Úkolem her a soutěží posilujících budování týmu není určit vítěze, ale pocítit radost ze společenství, které táhne za jeden provaz a dovede se nadchnout a navzájem povzbudit. To všechno jde snadněji právě proto, že se jedná o hru – vlastně se všichni jen baví a jinak se nic neděje.. 

Jako dokonalé děti

Objevit v sobě hravé dítě má ale také svou odvrácenou stránku. 20. století jak “věk dítěte” objevilo v zákoutí lidské duše mnoho pozitivního, co předchozí doby zcela opomíjely – zvídavost, nekonvenčnost, kreativitu, absenci stresu a předsudků. Proto je možné slyšet z úst řady psychologů radu: Nebojte se být občas jako děti. 

Jenže zde se nacházejí také stinná zákoutí. Všichni víme, že se děti také umí vztekat, mají problém přiznat vlastní chybu, jsou přirozeně sobecké. Mnohé spontánní dětské hry končí pláčem a rozpadem party, kde ještě před chvílí byli všichni nejlepšími kamarády. 

Při výběru vhodné teambuildingové aktivity musí zaměstnavatel především myslet na to, zda neriskuje během hry nějaký exces, jinými slovy, zda je jeho pracovní kolektiv na příslušnou hru dostatečně zralý.  Pokud si není zcela jistý, optimálním řešením je poradit se speciální agenturou zaměřenou na teambuildingové akce, ta vyhodnotí aktuální potřeby pracovního kolektivu. I když se chce sám aktivity zúčastnit, je krátkozraké vybrat něco, co by bavilo jeho, protože slogan Co baví mě, baví tebe vždy neplatí. 

Jak se posuzuje tým 

Podle čeho profesionálové poznají, co přesně váš tým potřebuje? Všechny nezbytné informace získá od vás v krátkém pohovoru. Co je potřeba brát v úvahu?

  • věk zaměstnanců a jejich skladbu z hlediska pohlaví a vzdělání
  • dobu, po kterou pracují ve firmě, a dobu, po kterou pracují v aktuálním složení
  • v jaké situaci se nachází společnost, zda zažívá roky spíše tučné nebo spíše hubené
  • co má v blízké budoucnosti kolektiv před sebou, jaké výzvy na něj čekají
  • zda již nedošlo k narušení vztahů na pracovišti

Blahodárné účinky na atmosféru

Věřte, že profi firma má své algoritmy, díky nimž citlivě zaměří své působení správným směrem. Rozhodně ale nepůjde o jednorázovou záležitost, rychlá a jednoduchá řešení jsou vždy podezřelá. 

Jestliže si ale vaši zaměstnanci přivyknou na “léčbu hrou” , dá se očekávat výrazné zlepšení v komunikaci a pracovním nasazení. Tak jako dítě, které si  umí hrát, zapomene na nečinnost a nudu, zaměstnanci své zkušenosti z týmových her zúročí ve zefektivnění práce. Vzpomínky na zábavné chvíle prožité s jejich kolegy způsobí, že se vaši zaměstnanci budou v práci cítit o mnoho lépe, a dokonce se do ní budou těšit. Není to sen každého manažera? 

Dokážete se při nějaké hře dokonale uvolnit?

Jiří Šarišský