Mě, mně, mne

Možná se někomu bude tento článek zdát zbytečný, ale správné skloňování zájmena já, dělá mnohým stále potíže.

Častým prvkem webových stránek je položka menu O mně, a právě zde se hodně chybuje. Avšak pokud si budeme pamatovat, že ve 2. a 4. pádě se píše  a ve 3. a 6. pádě mně, neuděláme už chybu.

Příklady

O mně (o kom?, o čem? → 6. pád)

Vidí to na mně. (na kom?, na čem? → 6. pád)

Dá na mě. (na koho?, na co? → 4. pád)

Šla tam beze mě. (bez koho?, bez čeho? → 2. pád)

Dej to mně. (komu?, čemu? → 3. pád)

V následující tabulce je pak skloňované zájmeno já ve všech sedmi pádech.

1. pád (kdo?, co?)
2. pád (koho?, čeho?)mě, mne
3. pád (komu?, čemu?)mně, mi
4. pád (koho?, co?)mě, mne
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád [(o) kom?, (o) čem?]mně
7. pád (kým?, čím?)mnou
Jiří Šarišský

Author

Jiří Šarišský

Programování a webdesign je moje práce i koníček, svůj čas ale rozhodně netrávím jen jimi. Zajímám se o historii i současnost, hraji na kytaru v místní kapele a o víkendech rád vyrážím na vandry. O svých zážitcích rád píši na svém osobním blogu, sem pak přispívám dalšími zajímavostmi o obecnějších tématech.