Hemoglobin
Červené krevní barvivo
Osteologie
Nauka o kostech
Evaporace
Vypařování